• Director Name Activity
  Arvind T. Shah Diamond
  Ashish C Shah Diamond
  Ashish Y Shah Metal
  Atul Adani Finance
  Bhadresh Mehta Textiles
  Bharat S Shah Diamond
  Dinesh A. Shah Diamond
  Hemant M Shah Construction
  Jayesh Kothari Finance
  Keyur Shah Media
  Lalit Adani Diamond
  M P Lodha Construction
  Mukesh Bhandari Metal
  Navin D Mehta Diamond
  Nikhil M Shah Construction
  Nitin R Shah Diamond
  Premal Kapadia Engineering
  Shailesh Jogani Diamond
  Shantilal Chimanlal Sheth
  Sumati Gauti Bullion
  Surendra Savai Textile
  Vimal Shah Construction
  Virendra P Shah Ch.Ph.

  Office Bearer Name
  Ashish C Shah
  Ajay Savai
  Amit Dhulla
  Dinesh A Shah
  Hemant Dhanki
  Kishore Mehta
  Keyur Shah
  Kumar Shah
  Nikhil Shah
  Nitin R Shah
  Ramanlal R Shah
  Rohit V Shah
  Manik Mehta
 • Coming Shortly.......
 • Coming Shortly.......

  UK

CONTACT US

Jain International Organisation
Panchsheel Plaza, A Wing Basement,
Near Dharam Palace, Hughes Road,
Mumbai - 400007